ΩMEGA

ΩMEGA

Τα νέας γενιάς λιπάσματα Ωmega fert, συγκεντρώνουν όλα τα νεότερα δεδομένα της γεωργικής έρευνας στη θρέψη των καλλιεργειών και έχουν αναπτυχθεί για να μεταβάλουν καθοριστικά τη συμπεριφορά των θρεπτικών στοιχείων στο σύστημα εδάφος-φυτό.

Μέσω της νανοτεχνολογίας ΝHET, που ενσωματώνουν σε κάθε κόκκο, αναστέλλουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και ελαχιστοποιούν τις απώλειες προς στο περιβάλλον. Αυξάνουν με αυτό τον τρόπο τη διαθεσιμότητά τους για τα φυτά, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και εξασφαλίζουν την παρατεταμένη θρεπτική επάρκεια της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Logo@2x