Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠ) είναι φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών, εχθρών των φυτών και ασθενειών, επηρεάζουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, διατηρούν τα φυτικά προϊόντα και καταστρέφουν ή προλαμβάνουν την ανάπτυξη ανεπιθύμητων φυτών ή μερών φυτών. Στα ΦΠ περιλαμβάνονται τα εντομοκτόνα, τα μυκητοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα.

Logo@2x